Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen asiakastietojen käyttö Robottihotelli.fi (JER-Service)

Laatimispäivämäärä 30.08.2020

REKISTERINPITÄJÄ
JER-Service Y-tunnus: 1608958-0
Tappikuja 1B, 06100 Porvoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Jari Ervast
Puhelin 041-4617650
Sähköposti: jari.ervast@robottihotelli.fi

REKISTERIN NIMI
JER-Servicen asiakasrekisteri

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilö on rekisteröitynyt JER-Service / Robottihotellin asiakkaaksi verkkosivulla
(www.robottihotelli.fi), ostanut tavaraa tai palveluita ja/tai antanut tietonsa suullisesti.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterillä ylläpidetään JER-Servicen asiakastietoja sekä ostohistoriaa. Tietojen avulla
hoidetaan asiakassuhteita. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin, toiminnan kehittämiseen ja tilastointiin.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaan tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
ostohistoria. Rekisteriin voidaan tallettaa myös muita asiakkaan ilmoittamia tietoja.

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan JER-Servicen käytössä. Tietoja luovutetaan
ainoastaan tehtäessä takuurekisteröintejä, luottohakemuksia tai perintää. Tietoja käytetään laskutukseen
liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoitteissa.

REKISTERIN SUOJAUS
Näitä aineistoja pääsevät käsittelemään vain ne jotka ovat siihen oikeutettuja. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.